HKZ ISO 9001 certificering

FYSIOTHERAPIE OP MAAT,
OOK ZONDER DOORVERWIJZING VAN UW ARTS

 

Zorgverleners bepalen zelf of een mondkapje in hun behandelruimte nodig is (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/huisarts-en-andere-medische-beroepen). Dit geldt ook voor fysiotherapeuten. Uw fysiotherapeut kan u dus vragen een mondkapje te dragen. Ook als de fysiotherapeut dit niet van u vraagt, kunt u er zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen.

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. Kan u onderstaande vragen beantwoorden met een ‘Ja’, dan verzoeken wij u om uw bezoek even uit te stellen:

  • Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
  • Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • Bent u de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied op vakantie geweest?

Team Fysiotherapie Van Gerven