Geriatrie fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut houdt ouderen in beweging

Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen af? Gaat het rondje wandelen u niet meer zo gemakkelijk af en heeft u af en toe het gevoel dat u door uw knieën zakt? Of is overeind komen uit een stoel moeilijk en raakt uw evenwicht wel eens verstoord? Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. De geriatriefysiotherapeut biedt uitkomst!

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten, die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, een gebroken heup, artrose of osteoporose, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van de geriatrie fysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen. De geriatriefysiotherapeut houdt ouderen in beweging.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Op deze wijze wordt er naar gestreefd om zelfredzaamheid te behouden of zelfs te bevorderen. De kwaliteit van leven en deelname aan de samenleving blijft dankzij geriatrie fysiotherapie op deze manier zo goed mogelijk.
 

Tijdens de eerste afspraak met uw geriatrie fysiotherapeut worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. De behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, krachttraining, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of stoel. Er wordt ook advies en voorlichting gegeven. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.

Waarvoor kunt u terecht bij de geriatrie fysiotherapeut?

  • Ziektebeelden zoals longaandoeningen, hart en vaatlijden, revalidatie na operaties, neurologische aandoeningen ( een beroerte, ziekte van Parkinson, multiple sclerose ) en orthopedische aandoeningen ( reuma, uitgebreide artrose, osteoporose, amputaties ). Maar ook vragen over de ziekte van Alzheimer.
  • Revalidatie na een heup- of knieoperatie.
  • Loopproblemen, balansproblemen en valgevaar.
  • Behandeling na opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum .
  • Het leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator.

Sinds januari 2006 kunt U zonder verwijzing van een arts of specialist naar de geriatriefysiotherapeut. Als u niet mobiel bent, dan kunt u ook door de geriatriefysiotherapeut aan huis of in een verzorgingshuis worden behandeld. In sommige gevallen vereist de zorgverzekeraar dan wel een verwijzing. Wanneer u contact opneemt met de geriatrie fysiotherapeut, zal zij u daarover kunnen informeren.