Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie, de actieve aanpak!

Sportfysiotherapie is een specialisatie na de reguliere opleiding fysiotherapie. De naam doet vermoeden dat een sportfysiotherapeut alleen sporters behandelt, maar dat is niet zo. Sportfysiotherapie heeft als doelstelling het herstellen van functies, het voorkomen van (sport) blessures en het verbeteren van (sport)prestaties. De sportfysiotherapeut zal u, om dit doel te bereiken, advies geven, begeleiden en trainen. ??

Sportfysiotherapie bij sporters

Wanneer u bij de sportfysiotherapeut gaat revalideren, zal een analyse gemaakt worden van uw sport. Er zit namelijk veel verschil in belasting op bepaalde weefsels en gewrichten per sport. Een veldsport vraagt iets heel anders van een lichaam dan een zwemsport. De sportfysiotherapeut weet wat er met het lichaam gebeurt tijdens de sportbeoefening en kan daardoor de behandeling beter afstemmen op het einddoel. Er wordt zorg gedragen voor een zo snel mogelijke revalidatie. Reguliere fysiotherapie stopt op het moment dat het weefsel hersteld is en u in uw dagelijks leven geen klachten meer heeft, sportfysiotherapie gaat verder en stopt pas wanneer het weefsel ook alle belastingen van de sport aan kan. Om dit te bereiken, is de revalidatie sportspecifiek. Coördinatie, stabiliteit, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden bij de behandeling betrokken. Zo nodig overlegt de sportfysiotherapeut met uw trainer over een aangepast trainingsschema. Daarnaast wordt advies gegeven welke trainingsvormen u kunt doen, om de conditie op pijl te houden. Wellicht mag u nog geen contactsport beoefenen maar kunt u bijvoorbeeld wel zwemmen, fitnessen of fietsen om fit te blijven. Om dit te bereiken zal zo nodig ook buiten op het sportveld gerevalideerd worden. 

Sportfysiotherapie bij chronische aandoeningen

Wanneer u een chronische aandoening heeft, of door omstandigheden een slechte conditie, dan is het opbouwen van conditie erg lastig. Ook in deze situatie kan een sportfysiotherapeut u helpen. Door de kennis van trainingsleer en het testen en meten van de conditie, is het mogelijk een goede inschatting te maken van uw beginniveau. Zo kan langzaam opgebouwd worden naar een betere conditie. Hierdoor zal u niet snel overbelast raken en is het opbouwen van de lichamelijke activiteiten ook prettig. 

Preventie

Het voorkomen van een nieuwe blessure is erg belangrijk. Wanneer u met een blessure bij de sportfysiotherapeut bent gekomen, zal deze samen met u analyseren wat er is mis gegaan. Dit kan door bijvoorbeeld een loopanalyse te maken of de trainingsmethode na te lopen. Wellicht bent u met het opbouwen van de sport te hard van stapel gelopen en heeft u daardoor klachten gekregen. Door het achterhalen van de oorzaak kan wellicht een herhaling van de blessure voorkomen worden. De sportfysiotherapeut kan u adviseren over trainingsopbouw, tape, braces, schoeisel en kleding.  

Wanneer sportfysiotherapie?

Wanneer u een (chronische) sportblessure heeft, advies wilt over sporthervatting na een blessure of over het opbouwen van conditie of als u andere vragen heeft met betrekking tot sport, neem dan contact op met een sportfysiotherapeut.