EPTE

Percutane Electrolyse Therapie (EPTE)

Percutane Electrolyse Therapie is een innovatieve behandelvorm voor de behandeling van chronische spier- en peesklachten. De behandeling is kort, efficiënt en wordt uitgevoerd met minimale pijn voor de patiënt. 

EPTE therapie bestaat uit enkele behandelsessies waarbij een dry needling-naald onder echogeleiding naar het aangedane gebied wordt gebracht. Door het EPTE-apparaat wordt met een lage intensiteit elektrische stroom toegediend. Dit zet een aantal chemische en fysiologische processen in gang die leiden tot weefselherstel.

Officieel EPTE Centre

Sinds 2018 zijn wij een officieel EPTE Centre. Als enige praktijk in Son en Breugel passen wij deze behandelmethode toe. Hans Zuidhof en Bart van Gerven voeren deze behandelingen uit.  

EPTE kan worden ingezet voor de behandeling van:

Schouderpezen

Liesblessures

Kniepezen (jumpersknee)

Achillespezen

Tennisellebogen en 

Voetzoolpijn (voorloper van hielspoor)

EPTE in combinatie met oefenprogramma

Een EPTE behandeling is niet een op zichzelf staande therapievorm. De behandeling wordt idealiter gecombineerd met een daarop afgestemd oefenprogramma en andere behandelvormen zoals medical taping. Er wordt aangeraden niet meer dan 4 tot 6 keer te behandelen met EPTE. Het is wel verstandig om hierna nog door te gaan met het oefenprogramma. Chronische peesblessures kosten echter tijd om volledig pijnvrij te worden.

Verschil EPTE en PNE

EPTE is een mild invasieve behandeling en PNE is een sterk invasieve behandeling en zeer pijnlijk.
EPTE wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering maar PNE wordt niet vergoed.

Vergoeding

Deze methode is een onderdeel van een normale behandeling fysiotherapie en wordt vergoed als u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt heeft te maken met welke polis u heeft afgesloten. Kijk voor meer informatie in uw polisvoorwaarden.