Oncologische Fysiotherapie

Oncologische Fysiotherapie

 

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Inmiddels zijn er gelukkig veel en succesvolle behandelmogelijkheden. Helaas krijgen veel mensen te maken met vervelende bijwerkingen van de behandeling die het herstel vertragen.

De medische behandeling voor kanker gaat in veel gevallen gepaard met functieverlies van het bewegingsapparaat. Een verminderd uithoudingsvermogen is beschreven in verschillende studies en ook treedt een afname van spierkracht en spiermassa op bij ongeveer de helft van de patiënten met kanker.
Bij reconstructies (met name na borstamputatie) kan tijdelijk een bewegings- of belasting restrictie gelden. Het litteken kan aanleiding geven tot het ontstaan van bewegingsbeperking.
Er kan sprake zijn van zenuwletsel, er kunnen spiergroepen worden verwijderd of verlegd, of lichaamsdelen geamputeerd worden. Chirurgische verwijdering van klieren kan aanleiding zijn voor het ontstaan van lymfoedeem. Ook bestaat er bij of na sommige behandelingen een risico op hartritmestoornissen of hartfalen.

Er kan, zeker bij het optreden van complicaties, een aanzienlijk verval van conditie en spierkracht optreden door overmatige bedlegerigheid. Een verminderd activiteitenniveau na afloop van de behandeling draagt bij aan de instandhouding van de afgenomen fysieke belastbaarheid.

Hoewel er sprake is van wisselende cijfers, is de bevinding dat kankersurvivors over het algemeen minder lichamelijk actief zijn .
Tekenen als extreme vermoeidheid, een fors verslechterde conditie en een lijf dat ‘soms niet wil’ maken het lastig om dagelijkse activiteiten weer op te pakken.

Dit terwijl ook blijkt uit onderzoek dat er een positief effect is gevonden van training tijdens en na behandeling voor kanker op fysiek functioneren en psychologisch welbevinden!

Begeleiding tijdens dit traject door iemand met kennis betreffende bovengenoemde zaken om toch in beweging te blijven zou zeer wenselijk kunnen zijn.

Petra v/d Bent, Marlouke van Odenhoven zijn de oedeemfysiotherapeuten binnen onze praktijk en hebben scholing gevolgd voor het geven van een fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker tijdens alle stadia van de ziekte en daarna. Hieronder te benoemen als oncologische revalidatie.

Oncologische fysiotherapie is bedoeld om de oncologiepatiënt in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk een goed en onderbouwd revalidatietraject te bieden rekening houdend met mogelijke beperkingen. Patiënten krijgen een revalidatietraject ‘op maat’ aangeboden, of een patiënt nu curatief behandeld is of een palliatief traject ingaat. De therapie varieert van het opbouwen van conditie en kracht om weer op het oude niveau te kunnen werken en sporten, tot het behoud van kwaliteit van leven voor een zo comfortabel mogelijke laatste periode van het leven

Naast de fysieke klachten die optreden tijdens de ziekte, spelen ook psychische en sociale factoren een rol. Tijdens de begeleiding is er genoeg ruimte voor een luisterend oor of om deze factoren bespreekbaar te maken en te beoordelen of eventuele doorverwijzing naar andere disciplines geïndiceerd is.”

De fysiotherapeut die hierin gespecialiseerd zijn, zijn Petra v/d Bent en Marlouke van Odenhoven.