Fysiotherapie

Fysiotherapie; een introductie

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten waarmee mensen bij de fysiotherapeut komen zijn zeer uiteenlopend, zoals o.a.: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging.

Kwaliteit

De titel fysiotherapie is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vak overleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven. (tekst: www.defysiotherapeut.com)

Fysiotherapie is direct toegankelijk

Voor een bezoek aan de fysiotherapeut heeft u geen verwijzing meer nodig. U mag natuurlijk eerst uw huisarts raadplegen als u dat liever doet, maar u bent vrij om zelf te kiezen voor rechtstreeks contact met een fysiotherapeut. We noemen dit DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Tijdens uw eerste afspraak wordt, als u komt zonder verwijzing (DTF), middels ‘Screening’ en ‘Intake na Screening’ bepaald of u op het juiste adres bent voor uw klacht. Een deel van de zorgverzekeraars berekenen dit als 2 behandelingen fysiotherapie. Welke zorgverzekeraars dit zijn, kunt u navragen bij de balie/aan uw fysiotherapeut. Komt u met een verwijzing van uw huisarts of specialist bij de fysiotherapeut, dan wordt 1 behandeling ‘Intake na Verwijzing’ berekend.

Als de klacht past binnen het behandelgebied van de fysiotherapie worden, indien nodig, vervolgafspraken gemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of met een andere zorgverlener.

Rechtstreekse toegang tot de fysiotherapeut wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Bij enkele zorgverzekeraars heeft u echter wel een verwijzing nodig als de behandeling aan huis dient plaats te vinden.

Indien er sprake is van een aandoening die staat op de Chronische Lijst en dus in aanmerking komt voor langdurige fysiotherapie, is er  wel een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

De behandeling

Jaarlijks brengen ruim 3 miljoen mensen een bezoek aan de fysiotherapeut. De fysiotherapeut oefent zijn beroep uit in een praktijk, bij mensen thuis of in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleeghuis. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met u een plan voor behandeling opgesteld.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten en de ernst ervan. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat u nogmaals met dezelfde problemen wordt geconfronteerd. Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is een middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

Vergoeding

De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

De basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering en dekt de kosten voor de meest voorkomende geneeskundige zorg. Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico.

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Bijvoorbeeld tandarts, therapieën, brillen, alternatieve geneeswijze en zelfzorggeneesmiddelen. In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende verzekering niet verplicht. Afhankelijk van uw zorgbehoefte en risico’s in de toekomst kunt u al dan niet een passende aanvullende verzekering afsluiten. Veel Nederlanders (zo’n 70 procent in 2014) hebben dan ook een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie.

(tekst www.defysiotherapeut.com)

Fysiotherapie wordt dus vergoed uit de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering afgesloten met daarin een vergoeding voor fysiotherapie, dan moet u de behandelingen zelf betalen.

Er zijn echter uitzonderingen:

Vergoeding tot 18 jaar

  • Bij kinderen onder de 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen (2 maal 9) per aandoening per jaar vergoed uit de basisverzekering.  Als er meer behandelingen nodig zijn dan zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij die hebben afgesloten.
  • In geval van een chronische aandoening* vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Vergoeding voor 18 jaar en ouder

  • Chronische aandoeningen* worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering.

Belangrijk is om te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder vallen onder het verplicht eigen risico.

* Onder een chronische aandoening verstaat de zorgverzekeraar een aandoening die staat op een zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ (http://fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie/). De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen. Deze aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering.

(tekst: www.defysiotherapeut.com en www.zorgvergoeding.com)

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. In de contracten staat welk tarief uw zorgverzekeraar voor fysiotherapie vergoed. Ook de tarieven voor de diverse specialisaties, zoals Manuele Therapie, Oedeemtherapie en Kinderfysiotherapie, zijn in het contract vastgelegd. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen tarieven.

Heeft u echter geen aanvullende verzekering of bent u door uw budget van de aanvullende verzekering heen, dan krijgt u van ons een nota. Daarop staan de geldende praktijktarieven.

 

Behandelen op afspraak en aan huis

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.

Tevens worden behandelingen aan huis gegeven, mits u hiervoor over een medische indicatie beschikt. Enkele zorgverzekeraars willen voor een aan huis behandeling een verwijzing van de huisarts of specialist zien. Behandelingen duren ongeveer 30 minuten en een afspraak aan huis ongeveer 45 minuten (inclusief rijtijd).

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk (de secretaresse, Bart van Gerven of iemand van het management).

Levert een gesprek helaas niet het gewenste resultaat op, dan kunt u kijken op www.defysiotherapeut.com met daarbij een verwijzing naar de juiste instanties.