Revalidatie tijdens en na Covid 19

Wat is COVID-19?

COVID-19 is de infectieziekte die wordt veroorzaakt door het meest recent ontdekte coronavirus. Direct na de besmetting hebben mensen vaak last van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging en koorts en minder goed kunnen ruiken en proeven. Sommige mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, maar de meeste mensen doorlopen het virus thuis. Een aantal patiënten heeft aanhoudende klachten. Dit wordt internationaal ‘long-COVID’ genoemd en in Nederland het post-COVID-syndroom (Gezondheidsraad 2022).

Er is nog niet veel bekend over het post-COVID-syndroom. De symptomen verschillen per persoon. Met name vermoeidheid, benauwdheid of moeilijk ademen, bang zijn en slaapproblemen komen vaak op de lange termijn voor.

 

Klachten bij een COVID-19 infectie 

Meest voorkomende klachten:

  • Vermoeidheid
  • Benauwdheid of moeilijk ademen
  • Bang zijn
  • Slaapproblemen

Overige klachten:

  • Somber zijn
  • Minder goed denken en onthouden

 

De behandeling van de fysiotherapeut tijdens én na COVID-19

De symptomen van COVID-19 zijn divers. Sommige mensen hebben weinig klachten en kunnen gewoon thuis herstellen. Als je langer dan drie dagen koorts hebt, steeds zieker wordt, steeds moeilijker ademt of in de risicogroep valt en koorts hebt, is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts. Bij patiënten met ernstige klachten kan een ziekenhuisopname nodig zijn.

Als je herstelt van COVID-19 is de behandeling die je nodig hebt afhankelijk van je klachten. Bij problemen met het bewegen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kan de fysiotherapeut of de verbijzonderd fysiotherapeut (zoals bijvoorbeeld de psychosomatisch fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut, hart-, vaat-, longfysiotherapeut) je helpen.

Ook kan de diëtist, logopedist, ergotherapeut of andere zorgprofessionals zoals een psycholoog of maatschappelijk werker betrokken zijn bij de behandeling. De huisarts is dan je eerste aanspreekpunt en adviseert welke behandeling in jouw geval nodig is.

 

Wat kun je zelf doen?

Het kost tijd om te herstellen van COVID-19. Als het beter gaat, is het belangrijk om dagelijkse activiteiten rustig op te bouwen. Probeer je activiteiten weer op te pakken, maar verdeel ze over de dag en neem pauzes, zodat je voldoende energie overhoudt. Als je klachten niet minder worden of wanneer je hulp en advies nodig hebt, kun je contact opnemen met je huisarts of fysiotherapeut.