Manuele therapie

Wat is Manueel therapie?

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen. In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doen toe- of afnemen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueeltherapeut de houding en het bewegen beoordeelt en, met specifieke bewegingen, de gewrichten onderzoekt. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan gaan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueeltherapeut.
Als er behandeld gaat worden, dan zal deze behandeling niet alleen tot doel hebben de Beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren, maar ook de houding en beweging tijdens werkzaamheden en recreatie te optimaliseren.
Ook tijdens de behandeling maakt de manueel therapie gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert een beperkte beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties (in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Over de manueeltherapeut en de opleiding

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd .
Zowel voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), als voor het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), waarover u hieronder meer kunt lezen, dient men afgestuurd te zijn aan één van de erkende opleidingen, die allen voldoen aan het landelijk functie-opleidingsprofiel.

De erkende opleidingen zijn:

•    Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT)
•    Opleiding Orthopedische Manuele Therapie (OOMT)
•    GGS Manuele Therapie Vrije Universiteit Brussel (VUB Brussel/België)
•    Stichting School voor Manuele Therapie Utrecht

Wanneer naar een manueeltherapeut?

In het algemeen is de manueel therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manueel therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

•    hoofd- en nekpijn die gepaard gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
•    nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
•    klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;
•    lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
•    bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
•    kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.
Of manueel therapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

Beroepsorganisatie van manueeltherapeuten en kwaliteitsbewaking

De erkende manueeltherapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In het register staan ongeveer 2500 manueeltherapeuten.
De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een erkende beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF. Eén van de onderdelen van de registratie- en herregistratievoorwaarden is het verplicht volgen van bij- en nascholing. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan men in het register opgenomen worden of blijven. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet (www.fysionet.nl of www.nvmt.nl).
De NVMT heeft in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) in 1998 een patiënten adviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de manueeltherapeut. Deze raad is inmiddels opgegaan in de patiënten adviesraad die in 2003 vanuit het KNGF is opgestart.

Het lidmaatschap van de NVMT is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVMT
Het secretariaat is telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00 uur – 12.00 uur.

Postbus 248
3800 AE AMERSFOORT
Tel.: 033-4672941
Fax: 033-4672999
Mail: nvmt@kngf.nl
Website: www.nvmt.nl